Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kobylanka, Kobylanka 414 (małopolskie). Działka numer: 382

Kobylanka 414, 38-303, Kobylanka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  KM 140/19
Obszar działki: 2,5400 ha
Cena wywołania: 248 867 zł
Cena oszacowania: 373 300 zł
Wadium: 37 330 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Tomasz Wróżek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 32, Gorlice,  38-300 Gorlice

tel. 183522724 / fax. 183522724

Sygnatura: KM 140/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Tomasz Wróżek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Kobylanka,  38-303 Gorlice, dla której  (adres: ul.  , Kobylanka, 38-303 Gorlice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej objętej KW NS1G/xxxxxxxx/3 zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 116,39 m2 nieoddanym do użytkowania oraz budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Kobylanka tj. działka nr 382 o pow. 2.5768 ha

Suma oszacowania wynosi 373 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 248 867,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Idea Bank S.A. o/Tarnów 61 1950 0001 2006 2704 9347 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Biecka 5, Gorlice, 38-300  Gorlice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wróżek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kobylanka, Kobylanka (małopolskie). Działka numer: 1238/3

Kobylanka, 38-303, Kobylanka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 257 266 zł
Cena oszacowania: 343 021 zł