Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kluski, Kluski 19 (łódzkie). Działki numer: 1, 93

Kluski 19, 98-360, Knapy, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-04
Sygnatura:  KM 1228/17
Obszar działki: 0,3900 ha
Cena wywołania: 228 900 zł
Cena oszacowania: 305 200 zł
Wadium: 30 520 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: KM 1228/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Knapy,  98-360 Lututów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń , 98-300 Wieluń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki : 1 i 93 o pow. łącznej 0,39 ha położonej Knapy, gmina Lututów . Właścicielem nieruchomości jest Katarzyna Pijanka. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW SR1W/xxxxxxxx/0. Nieruchomość jest zabudowana : budynkiem mieszkalnym, murowany o pow. użytkowej ok. 124,67 m2, garażem o pow. 24 m2, stodołą drewnianą o pow. 63 m2 oraz budynkiem gospodarczy o pow. użytkowej ok. 40 m2. Suma oszacowania wynosi 305 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 228 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 305 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lubonia, Lubonia (łódzkie)

Lubonia, 97-306, Lubonia, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 152 533 zł
Cena oszacowania: 228 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Bronisławów, Bronisławów 26a (łódzkie)

Bronisławów 26a, 95-015, Bronisławów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 180 000 zł
Cena oszacowania: 270 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Sieradz, Armii Krajowej 16/65 (łódzkie)

Armii Krajowej 16/65, 98-200, Sieradz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł