Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Klukowa Huta, Rzemieślnicza 1A (pomorskie). Działka numer: 399

Rzemieślnicza 1A, 83-322, Klukowa Huta, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura: KM 238/14
Obszar działki: 0,0796 ha
Cena wywołania: 414 675 zł
Cena oszacowania: 552 900 zł
Wadium: 55 290 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Andrzej Styś

Kancelaria Komornicza, Przy Torach 1, Kartuzy, 83-300 Kartuzy

tel. 58 681 29 14 / fax. 58 681 29 14

Sygnatura: KM 238/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul.Kościuszki 1, 83-300 Kartuzy, pokój 2.27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Rzemieślnicza 1A, 83-322 Klukowa Huta , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 552 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 414 675,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KARTUZY 81 1020 1866 0000 1602 0002 6542.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Styś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Starogard Gdański, Poziomkowa 19 (pomorskie). Działka numer: 200

Poziomkowa 19, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 344 454 zł
Cena oszacowania: 459 273 zł

Nieruchomość w miejscowości Kębłowo, Wejherowska 25 (pomorskie)

Wejherowska 25, 84-242, Kębłowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 554 250 zł
Cena oszacowania: 739 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lębork, Pionierów 10/4 (pomorskie)

Pionierów 10/4, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 33 937 zł
Cena oszacowania: 45 250 zł