Dodano dnia: 2022-02-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kluki, Kluki (łódzkie). Działka numer: 475/6

Kluki, 97-415, Kluki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-04
Sygnatura:  Kmp 19/16
Obszar działki: 0,0492 ha
Cena wywołania: 648 000 zł
Cena oszacowania: 864 000 zł
Wadium: 86 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

Kancelaria Komornicza, Kancelaria nr V, ul. Czyżewskiego 1,  97-400 Bełchatów

tel. 662192097 / fax. 446324444

Sygnatura: Kmp 19/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna  na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, pokój sala nr V,  odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  , 97-415 Kluki, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów) prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kluki, w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 475/6 o obszarze 0,0492 ha. Nieruchomość ta zabudowana jest wolnostojącym budynkiem handlowo-usługowym, dwukondygnacyjnym, murowanym, krytym blachą, o pow. zabudowy 240 m2, z windą. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w odległości ok. 10 km od Bełchatowa oraz 9km od Szczercowa, w pobliżu drogi p-przelotowej Kluki-Parzno, o nawierzchni asfaltowej. Dostęp do ośrodka zaopatrzenia ludności (sieci handlu i usług) - dobry. Lokalizacja ogólna - korzystna. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane, obiekty użyteczności publicznej, pojedyncze siedliska zagrodowe, domy mieszkalne wolnostojące, zabudową towarzyszącą, kościół, tereny rolne oraz leśne. Najbliższy pas drogowy (biegnący przez wieś) w pobliżu siedlisk wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej. Przedmiotowa działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, kształtem przypomina prostokąt, fragmentem ogrodzona od strony wschodniej. Na nieruchomość posadowiony jest budynek usługowo-handlowych, przebudowany, nadbudowany i rozbudowany. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 344,46 m2, powierzchnia zabudowy 240 m2, kubatura 1549 m3. UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z PRAWA UJAWNIONEGO W DZIALE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ: Ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 475/6 w obrębie Kluki, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki 475/3 i 475/5 w obrębie Kluki, pasem szerokości 2 m wzdłuż południowej granicy tychże działek do drogi publicznej oznaczonej nr 474.

 

Suma oszacowania wynosi 864 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 648 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 400,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 96 1050 1461 1000 0090 3029 0507 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mariola Szczęsna

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Złoczew, Złoczew (łódzkie). Działka numer: 63/4

Burzenińska 87, 98-270, Złoczew, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 68 400 zł
Cena oszacowania: 91 200 zł

Grunt w miejscowości Rawa Mazowiecka, Scieki (łódzkie). Działka numer: 535

Scieki, 96-200, Rawa Mazowiecka, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 98 250 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pabianice, Zamkowa 37/11 (łódzkie)

Zamkowa 37/11, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 154 667 zł
Cena oszacowania: 232 000 zł