Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kłodzko, Śnieżna 13 (dolnośląskie). Działki numer: 13/3, 13/2

Śnieżna 13, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Sygnatura:  Km 197/19
Obszar działki: 0,0744 ha + 0,0386 ha
Cena wywołania: 442 500 zł
Wadium: 59 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Marcin Bąk

Kancelaria Komornicza, ul. Kościuszki 11, Kłodzko,  57-300 Kłodzko

tel. 74 640 08 82 / fax. 

Sygnatura: Km 197/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy ul. Śnieżna 13, 57-300 Kłodzko, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzą: - prawo własności działki nr 13/2 AM-2, obręb Ptasia Góra, o powierzchni 0,0386 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/9, - prawo własności działki nr 13/3 AM-2, obręb Ptasia Góra, o powierzchni 0,0744 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/6, - położony na tych działkach budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 312,50 m2. Budynek nie posiada odbioru końcowego. Wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, kocioł gazowy. Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako 16MN.

Suma oszacowania wynosi 590 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 442 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
13.01.2022 14:00 - 14:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Bąk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gryfów Śląski, Lubańska 45/3 (dolnośląskie)

Lubańska 45/3, 59-620, Gryfów Śląski, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 66 000 zł
Cena oszacowania: 88 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrodzie, Zabrodzie 19/2 (dolnośląskie)

Zabrodzie 19/2, 52-327, Zabrodzie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 84 881 zł
Cena oszacowania: 113 175 zł

Dom w miejscowości Szklarska Poręba, Franciszkańska 5 (dolnośląskie). Działki numer: 535/2, 534

Franciszkańska 5, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 19 969 zł
Cena oszacowania: 26 625 zł