Dodano dnia: 2022-02-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Klępina, ul. Klonowa 7 (lubuskie). Działka numer: 125/2

ul. Klonowa 7, 66-010, Klępina, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  Km 2615/20
Obszar działki: 1,0414 ha
Cena wywołania: 93 450 zł
Cena oszacowania: 124 600 zł
Wadium: 12 460 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Marcin Krzysztof Szczepański

Kancelaria Komornicza, Trasa Północna 14, Zielona Góra,  65-119 Zielona Góra

tel. 603442882 / fax. 

Sygnatura: Km 2615/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Marcin Krzysztof Szczepański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział IX Egzekucyjny, Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ****** położonej przy Klonowa 7,Klępina,  66-010 Nowogród Bobrzański, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział IX Egzekucyjny (adres: ul. Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana, obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 125/2 o powierzchni 1,0414ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,44m² oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 124 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 73 2030 0045 1110 0000 0423 6430.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-001  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Krzysztof Szczepański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świebodzin, Józefa Piłsudskiego 43/3 (lubuskie)

Józefa Piłsudskiego 43/3, 66-200, Świebodzin, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 89 325 zł
Cena oszacowania: 119 100 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zielona Góra, Stary Rynek 11/6 (lubuskie)

Stary Rynek 11/6, 65-067, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 1 191 750 zł
Cena oszacowania: 1 589 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kadłubia, Kadłubia 35/2 (lubuskie)

Kadłubia 35/2, 68-200, Kadłubia, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 111 000 zł
Cena oszacowania: 148 000 zł