Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kielce, Stwosza Wita 54 (świętokrzyskie). Działka numer: 2049/25

Stwosza Wita 54, 25-453, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-12
Obszar działki: 0,0257 ha
Cena wywołania: 410 062 zł
Cena oszacowania: 615 094 zł
Wadium: 61 510 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy                                                                                               Kielce, dnia  08-04-2022
przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Emilia Bartosik
Kancelaria Komornicza nr II w Kielcach
25-312 Kielce ul. Warszawska 30/13
tel. 41 343 27 93 / kom.533 087 631  e-mail: kielce.bartosik@komornik.pl
Km 409/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik, Kancelaria Komornicza nr II w Kielcach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2022r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVIII, odbędzie się:

druga licytacja  

nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach, przy ul. Wita Stwosza 54, oznaczonej jako działka 2049/25 obrębewidencyjny 007 o powierzchni 0,0257 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 195,3 m2+75,85m2 powierzchni użytkowej gospodarczej należącej do dłużników *** ***, dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KI1L/xxxxxxxx/6.   

Suma oszacowania wynosi 615.094,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   410.062,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61.509,40zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi,  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika) .
Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godzinach od 17 do 18 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
                                  Emilia Bartosik

 

    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Piekoszowska 41/25 (świętokrzyskie)

Piekoszowska 41/25, 25-735, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 136 659 zł
Cena oszacowania: 182 213 zł

Grunt w miejscowości Kielce, Folwarczna (świętokrzyskie). Działka numer: 80

Folwarczna, 25-422, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 491 860 zł
Cena oszacowania: 983 721 zł

Nieruchomość w miejscowości Kielce, Warszawska (świętokrzyskie)

Warszawska, 25-551, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 260 494 zł
Cena oszacowania: 347 326 zł