Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kielce, Króla Jana III Sobieskiego 101 (świętokrzyskie). Działka numer: 1295

Króla Jana III Sobieskiego 101, 25-136, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-25
Obszar działki: 0,1116 ha
Cena wywołania: 679 793 zł
Cena oszacowania: 906 391 zł
Wadium: 90 640 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach                                                   Kielce, 25-03-2022r

Beata Pierzak

Ul. Źródłowa 19

25-335 Kielce

 

Km282/20

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Beata Pierzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu25-04-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: *** ***  nieruchomości gruntowej zabudowanej   dla której  Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcachprowadzi księgę wieczystą o numerze nr KI1L/xxxxxxxx/3. Działka ewidencyjna nr 1295 z obrębu 0023 o powierzchni 1 116 mstanowiąca użytek gruntowy B-tereny mieszkaniowe położona pod adresem Kielce ul. Sobieskiego 101  ( w komentarzu do migracji  działka opisana w księdze j/w położona jest przy ul. Sobieskiego, róg Czarnieckiego) jest zabudowana murowanym 3- kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oddanym do użytku w latach 7--tych XX wieku oraz kompleksem budynków usługowo-magazynowych użytkowanych  jako warsztat samochodowy.

Na nieruchomości posadowione są cztery budynki:

-murowany budynek mieszkalny konstrukcji murowanej oddany do użytku w 1975 roku, posiada powierzchnię zabudowy 100 m2, powierzchnię użytkową 126,17 m2. Budynek posiada dwie mieszkalne kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony,

-murowany budynek jednokondygnacyjny handlowo -usługowy  o powierzchni  użytkowej 66,00 m2 oddany do użytku w 1971 roku

-murowany budynek jednokondygnacyjny handlowo -usługowy  o powierzchni  użytkowej 111,00 m2 oddany do użytku w 1970 roku

-murowany budynek jednokondygnacyjny handlowo -usługowy  o powierzchni  użytkowej 128,00 m2 oddany do użytku w 1970 roku

 

Kompleks budynków niemieszkalnych , usytuowany w północnej i wschodniej granicy działki posiada łączna powierzchnie zabudowy  305 m2, powierzchnie użytkową 274,78 m2. Do budynków tych, posadowionych w zabudowie szeregowej, od strony południowej dobudowana jest wiata konstrukcji stalowej, która łączy je z garażem konstrukcji stalowo-murowanej. posadowionym w południowej i wschodniej granicy działki. Całość stanowi zabudowę w kształcie litery L

 

Suma oszacowania wynosi 906 391,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi   679 793,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest90.639,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 76 1600 1462 1823 6386 6000 0001najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 w sekretariacie Wydziału VIII Cywilnego Sądu Rejonowego w Kielcach ul. Warszawska 44 - sygnatura nadzoru VIII Co 369/21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Pocieszka 5/43 (świętokrzyskie)

Pocieszka 5/43, 25-519, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 245 365 zł
Cena oszacowania: 327 153 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Czarnowska 5/13 (świętokrzyskie)

Czarnowska 5/13, 25-504, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 174 464 zł
Cena oszacowania: 261 696 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Złota 23/115 (świętokrzyskie)

Złota 23/115, 25-015, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-05
Cena wywołania: 80 000 zł
Cena oszacowania: 106 666 zł