Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kąty, Kąty 4 (mazowieckie). Działka numer: 40/1

Kąty 4, 96-500, Kąty, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-16
Sygnatura:  Km 78/20
Obszar działki: 0,3000 ha
Cena wywołania: 1 034 250 zł
Cena oszacowania: 1 379 000 zł
Wadium: 137 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew,  96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Km 78/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 16.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  4,Kąty,  96-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki: 40/1, Nr obrębu: 0018 Kąty. Łączny obszar: 0,30 ha. N. zabudowana budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowanej, wolnostojącym oraz murowanym budynkiem o funkcji transportu i łączności. N. położona w Kątach nr 4 w gminnie Sochaczew. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nie stwierdzono zagrożeń środowiskowych. Do granicy Sochaczewa jest około 0,8 km. W pobliżu znajduje się sklep, szkoła. Dz. o kształcie regularnym, ogrodzona, ogrodzenie murowane, z metalową bramą wjazdową i furtką. Zabudowana: 1. budynkiem dworu w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, murowanym, parterowym z poddaszem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 363,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym – garażem o powierzchni zabudowy 98m2. Powierzchnia zabudowy: 323,90m2. Kubatura: 3336m3. Rok budowy 1860. Na parterze budynku znajdują się salon, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, gabinet, pokój, łazienka, hall, klatka schodowa, na poddaszu – sypialnie, biblioteka domowa, łazienka, garderoba, korytarz. Podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Budynek został zaadoptowany na cele mieszkaniowe rodziny inwestora na podstawie projektu technicznego adaptacji z 1986r. Budynek mieszkalny pochodzi z 1860 roku wpisany do rejestru zabytków pod nr 268/60 z 25.11.1960. Dwór został wybudowany na pocz. XIX w. dla Dionizego Kuczborskiego. W roku 1870 majątek przeszedł w posiadanie innej rodziny, wcześniej należał jeszcze do brata Dionizego Kuczborskiego Piotra. Do rozpoczęcia II Wojny Światowej wielokrotnie zmieniał właścicieli. Po jej zakończeniu ulokowano we dworze szkołę podstawową a w latach 90 tych XX wieku bibliotekę. Aktualnie dwór stanowi własność prywatną. Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, o regularnej bryle, parterowy, z poddaszem przekrytym dachem czterospadowym o połaciach krytych blachodachówką. Elewacje wzdłużne 9 osiowe z 3 osiowymi portykami toskańskimi umieszczonymi centralnie. Na elewacji frontowej jest to portyk wgłębny, na elewacji ogrodowej natomiast umieszczono czterokolumnowy portyk wieńczony trójkątnym szczytem. Pod nim umieszczono wyjście i dwa symetrycznie rozmieszczone otwory okienne zamknięte półkoliście. Na elewacji bocznej dodatkowe wyjścia i dwa ślepe otwory okienne. Układ wnętrz dwutraktowy. Wystrój elewacji skomponowany za pomocą boniowanie w tynku. Całość skomponowana w duchu klasycyzmu. Otocznie budynku: relikty parku nr rej.: A-826 z 6.11.2008r. Podłogi drewniane, stolarka drzwiowa i okienna drewniana, w łazienkach terakota, ściany wykończone glazurą, hall wyłożony terakotą. W salonie znajduje się kominek. Schody wewnętrzne wykończone drewnem. Budynek jest wyposażony w instalacje: energetyczną, wodną z sieci gminnej, kanalizacyjną lokalną z przydomową oczyszczalnią ścieków, co lokalne na eko-groszek, wentylacja grawitacyjna; 2. budynkiem parterowym, murowanym o funkcji transportu i łączności o powierzchni zabudowy 98m2. Budynek jest kryty blachą, wyposażony w energię elektryczną, ściany tynkowane i malowane emulsją, posadzki wykończone, wrota garażowe segmentowe, drzwi wejściowe szklone. Na zewnątrz budynku znajduje się basen letni o pow. ok. 40m2. Podjazdy wyłożone kostką brukową. Na terenie rosną okazy starych jesionów i lip oraz inne nasadzenia roślinne. Przed domem znajduje się studnia. Teren pogrodzony z metalową bramą wjazdową z automatyką i furtką, od frontu ogrodzenie murowane, malowane na biało. Nieruchomość jest uzbrojona w energię elektryczną, wodę. W drodze przebiega sieć kanalizacyjna i gazowa. Działka ewidencyjna numer 40/1 z obrębu 0018 Kąty znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, przyjętym URG Nr LVIII/293/2014 z dnia 29 października 2014r., nieruchomość znajduje się na terenie PU1 (utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zasadach określonych w planie miejscowym). Naniesienia – zabytek nieruchomy. Opis obciążeń: 1. ograniczone prawo rze

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.05.2022 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 1 379 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 034 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 900,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:01. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jachowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Stare Budy, Stare Budy (mazowieckie)

Stare Budy, 96-316, Stare Budy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 181 894 zł
Cena oszacowania: 242 526 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kamienna 3 (mazowieckie)

Kamienna 3, 03-441, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 187 737 zł
Cena oszacowania: 250 317 zł

Grunt w miejscowości Basinów, Basinów (mazowieckie). Działka numer: 112/9

Basinów, 26-910, Basinów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 117 750 zł
Cena oszacowania: 157 000 zł