Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kaszczor, Słoneczna 21 (wielkopolskie). Działka numer: 523/2

Słoneczna 21, 64-234, Kaszczor, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura:  Km 423/11
Obszar działki: 0,0637 ha
Cena wywołania: 122 450 zł
Cena oszacowania: 163 260 zł
Wadium: 16 326 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie

Beata Cichy

Kancelaria Komornicza, Poznańska 14, Wolsztyn,  64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24

Sygnatura: Km 423/11
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** **** położonej przy ul. Słoneczna 21,KASZCZOR,  64-234 Przemęt, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Poniatowskiego 5, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 163 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O/ Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 2, Wolsztyn, 64-200  Wolsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Beata Cichy

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bronisław, Bronisław (wielkopolskie). Działka numer: 171/2

Bronisław, 63-024, Bronisław, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 284 335 zł
Cena oszacowania: 426 502 zł

Dom w miejscowości Lwówek, Zamkowa 10 (wielkopolskie). Działka numer: 573

Zamkowa 10, 64-310, Lwówek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 65 420 zł
Cena oszacowania: 98 130 zł

Mieszkanie w miejscowości Wągrowiec, Mickiewicza 23/27 (wielkopolskie)

Mickiewicza 23/27, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 82 350 zł
Cena oszacowania: 109 800 zł