Dodano dnia: 2022-04-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Karnowo, Karnowo 21 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 4/3

Karnowo 21, 89-100, Karnowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Sygnatura:  Km 2126/19
Obszar działki: 0,1821 ha
Cena wywołania: 56 550 zł
Cena oszacowania: 75 400 zł
Wadium: 7 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią

Tadeusz Matusiak

Kancelaria Komornicza, Młyńska 12 A, Nakło nad Notecią,  89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 05 77 / fax. 52 386 05 77

Sygnatura: Km 2126/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z siedzibą przy Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój 108,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy  ,Karnowo,  89-100 Nakło nad Notecią, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Sądowa 3, Nakło n.Notecią, 89-100 Nakło n.Notecią)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 4/3 o pow. 0.1821 ha, zabudowaną ruinami budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Działka mieści się na obrzeżach wsi, poza strefą zwartej zabudowy, w odległości ok. 2,5 km od jej centralnej części. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Parcela jest uzbrojona w sieć elektroenergetyczną i wodociągową, ponadto na jej terenie znajduje się zbiornik na nieczystości (szambo- nieużytkowane od wielu lat). Teren działki płaski, równy, ogrodzony murem i płotem z siatki w stanie do wymiany.

Suma oszacowania wynosi 75 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 90 1020 1462 0000 7102 0022 4303.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Nakło nad Notecią, 89-100  Nakło nad Notecią.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Matusiak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jabłonowo-Zamek, Jabłonowo-Zamek 22/1 (kujawsko-pomorskie)

Jabłonowo-Zamek 22/1, 87-330, Jabłonowo-Zamek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 325 500 zł
Cena oszacowania: 434 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Bortnowskiego 5/32 (kujawsko-pomorskie)

Bortnowskiego 5/32, 85-790, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 232 677 zł
Cena oszacowania: 310 237 zł

Dom w miejscowości Opoki, Opoki 13A (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 40/11

Opoki 13A, 87-710, Opoki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 191 333 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł