Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kanie, ul. Nadarzyńska 50 (mazowieckie). Działka numer: 570/11

ul. Nadarzyńska 50, 05-805, Kanie, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-13
Obszar działki: 923,00 m2
Cena wywołania: 860 475 zł
Cena oszacowania: 1 147 300 zł
Wadium: 114 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1P/xxxxxxxx/6
I Co 245/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Gołaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 13-04-2022. o godz. 10:00 w w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę pod adresem Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków w sali nr XII,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 05-805 Otrębusy, ul. Nadarzyńska 50, Brwinów, ( oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów nie jest zgodne z oznaczeniem w księdze wieczystej, w której jako adres wskazano 05-805 Otrębusy, ul. Nadarzyńska 22. Potwierdza to opinia szacunkowa biegłego sądowego pkt 2.1 str. 4 operatu szacunkowego) dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/6 o powierzchni 923,00 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 167,07 m2 , powierzchni uzytkowej 219,85 m2, powierzchni całkowitej 265,37 m2 i powierzchni mieszkalnej 176,37 m2 oraz budynkiem gospodarczym  o powierzchni zabudowy 23,00 m2 - będącej  własnością dłużnika ***** ******** **************.
Suma oszacowania wynosi netto 1 147 300,00 zł. netto (jeden milion, sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) , zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 860 475,00 zł.

Licytant  przystępujący  do  przetargu  powinien  złożyć  rękojmię  w  wysokości jednej  dziesiątej  sumy oszacowania, to jest  114 730,00 zł.  Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych 18 20300045 1110 0000 0425 2940 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 oraz oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Małgorzata Gołaszewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Siekluki, Siekluki (mazowieckie). Działka numer: 529/2

Siekluki, 26-806, Siekluki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 27 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ząbki, Skrajna 32E/9 (mazowieckie)

Skrajna 32E/9, 05-091, Ząbki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 542 235 zł
Cena oszacowania: 722 980 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowa Kornica, Nowa Kornica (mazowieckie)

Nowa Kornica, 08-205, Nowa Kornica, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 494 625 zł
Cena oszacowania: 659 500 zł