Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kampinos, Macieja Boryny 5 (mazowieckie). Działka numer: 147/7

Macieja Boryny 5, 05-085, Kampinos, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-26
Sygnatura: Km 380/19
Obszar działki: 0,0611 ha
Cena wywołania: 333 144 zł
Cena oszacowania: 444 192 zł
Wadium: 44 420 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 38, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (0-22) 465 17 14, 690 386 121 / fax.

Sygnatura: Km 380/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Macieja Boryny 5, 05-085 Kampinos, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr ew: 147/7 o powierzchni 611,00m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 89,27m2. Budynek nie oddany do użytkowania. Przy południowej granicy działki posadowiony jest obiekt budowlany niemieszkalny o powierzchni zabudowy ok.50m2. Przez teren działki w kierunku wschód-zachód, przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną drogę dojazdową.

Suma oszacowania wynosi 444 192,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 144,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 419,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Robert Rokoszewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wolanów, Wolanów (mazowieckie)

Wolanów, 26-625, Wolanów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-27
Cena wywołania: 255 994 zł
Cena oszacowania: 341 325 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, Generała Wiktora Thommée 10 (mazowieckie)

Generała Wiktora Thommée 10, 05-102, Nowy Dwór Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 34 005 595 zł
Cena oszacowania: 51 008 393 zł

Dom w miejscowości Wymysłów, Wymysłów (mazowieckie). Działka numer: 134

Wymysłów, 26-625, Wymysłów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 755 443 zł
Cena oszacowania: 1 133 164 zł