Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kamionki Małe, Kamionki Małe 20 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 94/1

Kamionki Małe 20, 87-148, Kamionki Małe, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura: Km 3037/19
Obszar działki: 0,1801 ha
Cena wywołania: 84 000 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł
Wadium: 12 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Graniczna 9, Toruń, 87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: Km 3037/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy ul.Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 216, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kamionki Małe 20, 87-148 Kamionki Małe, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział wynoszący 1/3 w nieruchomości gruntowej o nr działki 94/1, o pow. 0,1801 HA zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem częściowo mieszkalnym o pow. użytkowej 227,44 m2 składający się z mieszkania na parterze od strony wschodniej: przedsionek ze spiżarnią, kuchnia, łazienka, kotłownia, pięć pokoi; mieszkanie na parterze od strony zachodniej: przedsionek ze spiżarnią, kuchnia, łazienka, kotłownia, dwa pokoje; mieszkanie na poddaszu: przedsionek, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, dwa pokoje oraz budynku gospodarczego o pow. 82m2. należącej do dłużnika:Renata Stępniewska położonej: 87-148 Kamionki Małe, Kamionki Małe 20, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/xxxxxxxx/4]

Suma oszacowania wynosi 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 62113010170021100027900004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
20.06.2022 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kamionki Małe, Kamionki Małe (kujawsko-pomorskie)

Kamionki Małe, 87-148, Kamionki Małe, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 141 750 zł
Cena oszacowania: 189 000 zł