Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kamionki, Krokusowa 14B (wielkopolskie). Działki numer: 1069/106, 1069/107

Krokusowa 14B, 62-023, Kamionki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-21
Sygnatura:  GKM 89/20
Obszar działki: 0,0989 ha
Cena wywołania: 340 200 zł
Cena oszacowania: 453 600 zł
Wadium: 45 360 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Michał Borowski

Kancelaria Komornicza, Kosynierów 3, Środa Wielkopolska,  63-000 Środa Wielkopolska

tel. 664966509 / fax. 612819008

Sygnatura: GKM 89/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o. o. położonej przy Krokusowa 14a i b,Kamionki,  62-035 Kórnik, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ŚRODA WLKP., 63-000 ŚRODA WLKP.prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 453 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Śremie 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 6, Środa Wielkopolska, 63-000  Środa Wielkopolska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Borowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Poznań, Goleszowska 24 (wielkopolskie). Działka numer: 154

Goleszowska 24, 61-435, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 218 325 zł
Cena oszacowania: 291 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Margońska Wieś, Margońska Wieś 35b,35e (wielkopolskie)

Margońska Wieś 35b,35e, 64-832, Margońska Wieś, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 93 450 zł
Cena oszacowania: 124 600 zł

Dom w miejscowości Szczytniki, Szczodra 27 (wielkopolskie). Działka numer: 258

Szczodra 27, 62-035, Szczytniki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 666 750 zł
Cena oszacowania: 889 000 zł