Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kamionek, Szkolna 11 (opolskie). Działki numer: 171, 176

Szkolna 11, 47-325, Kamionek, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura:  Km 57/20
Obszar działki: 0,0700 ha
Cena wywołania: 77 250 zł
Cena oszacowania: 103 000 zł
Wadium: 10 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Jarosław Kanas

Kancelaria Komornicza, Opolska 4, Krapkowice,  47-300 Urząd Pocztowy Nr 1 Krapkowice

tel. 774460100, 664233240 / fax. 774460100​

Sygnatura: Km 57/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jarosław Kanas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 310,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** ***** położonej przy  ,Kamionek,  47-320 Gogolin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0700 ha. Działki o nieregularnym kształcie - w tym jedna w dwóch częściach. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni. Teren nieruchomości w części ogrodzony, zagospodarowany w stopniu podstawowym. Podczas oględzin ustalono, iż nieruchomość jest obciążona faktycznie wykonywaną służebnością drogową - drogi koniecznej dla nieruchomości sąsiedniej - działki nr 174 i budynku oznaczonego jako Szkolna 15. Zgłoszono, w trakcie opisu że jest prowadzone postępowanie sądowe w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej około 115 m2oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Wszystkie wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, według ewidencji w 1900 r. Budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty dachówką, nieocieplony. Orynnowanie blaszane. Komin murowany. Elewacja otynkowana, bez ocieplenia z widocznymi ubytkami tynków. Stolarka okienna scalona PCV - wymieniona w 2018 r. Stolarka drzwiowa płycinowa. Okładziny ścian zróżnicowane: tynki cementowo-wapienne pierwotne, miejscowo płytki ceramiczne i boazerie. Sufity tynkowane - w części na poddaszu boazeria. Okładziny podłóg zróżnicowane: wykładziny na wylewkach betonowych, miejscowo płytki ceramiczne, deski drewniane. Łazienka wykafelkowana z oknem, kafelki starego typu. Biały montaż: sedes, umywalka, wanna. Na parterze znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i wiatrołap. Na poddaszu znajdują się 3 pokoje i przedpokój. Powierzchnia użytkowa wynosi około 115 m2. Schody na poddasze drewniane, proste, strome. Instalacje w budynku: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, grzewcza - c.o. lokalne - piec węglowy, grzejniki Faviera. Ciepła woda z bojlera. Kotłownia umiejscowiona w budynku gospodarczym - w przyziemiu. Dodatkowo wolnostojący budynek gospodarczy - stodoła murowana z kamienia. Budynek niezamieszkały, w trakcie prowadzonych prac remontowych. Biorąc pod uwagę wiek budynku i ogólny stan zabudowań - stan techniczny nieruchomości przyjęty do wyceny określono jako wymagający prac remontowych - z uwzględnieniem wymienionych okien.

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 75203000451110000003920950.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100  Strzelce Opolskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kanas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Świerczów, Brzeska 2b (opolskie). Działka numer: 239/1

Brzeska 2b, 46-112, Świerczów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 279 975 zł
Cena oszacowania: 373 300 zł

Dom w miejscowości Gościce, Gościce 21 (opolskie). Działki numer: 182/1, 182/2

Gościce 21, 48-370, Gościce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 121 556 zł
Cena oszacowania: 162 075 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bierawa, Kościelna 12/1 (opolskie)

Kościelna 12/1, 47-240, Bierawa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 163 800 zł
Cena oszacowania: 218 400 zł