Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kamień Pomorski, Paderewskiego 9 (zachodniopomorskie). Działka numer: 643/1

Paderewskiego 9, 72-400, Kamień Pomorski, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura:  Km 324/21
Obszar działki: 0,0748 ha
Cena wywołania: 257 370 zł
Cena oszacowania: 343 160 zł
Wadium: 34 316 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Dawid Opas

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1, Kamień Pomorski,  72-400 Kamień Pomorski

tel. 913823444 / fax. 913823444

Sygnatura: Km 324/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 209,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Paderewskiego 9, 72-400 Kamień Pomorski, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (adres: ul. Pl. Wolności 1C, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 343 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 370,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 316,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS SA I O/Kamień Pomorski 76 1600 1462 1873 0524 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400  Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dawid Opas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kolsk, Kolsk (zachodniopomorskie). Działka numer: 80/3

Kolsk, 73-240, Kolsk, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 30 750 zł
Cena oszacowania: 41 000 zł

Dom w miejscowości Szczecin, Magnoliowa 19 (zachodniopomorskie). Działki numer: 24/15, 24/16, 24/25

Magnoliowa 19, 70-885, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 291 750 zł
Cena oszacowania: 389 000 zł

Grunt w miejscowości Kolonia Maszewo, Kolonia Maszewo (zachodniopomorskie). Działka numer: 69/2

Kolonia Maszewo, 72-130, Kolonia Maszewo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 77 775 zł
Cena oszacowania: 103 700 zł