Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kalsk, Kalsk 3 (lubuskie). Działka numer: 156/17

Kalsk 3, 66-100, Kalsk, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Sygnatura:  Km 1680/19
Obszar działki: 0,1344 ha
Cena wywołania: 308 250 zł
Cena oszacowania: 411 000 zł
Wadium: 41 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Maciej Barski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 1,  Świebodzin,   66-200 Świebodzin

tel. 683822781 / fax. 683820893

Sygnatura: Km 1680/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2022 o godz. 09:20  w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  Kalsk 3,Kalsk,  66-100 Sulechów , dla której  Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie  (adres: ul. Al. Niepodległości 9, Sulechów, 66-100 Sulechów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2S/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 411 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA O/ŚWIEBODZIN 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200  Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Barski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Adama Mickiewicza 25/7 (lubuskie)

Adama Mickiewicza 25/7, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 210 975 zł
Cena oszacowania: 281 300 zł

Grunt w miejscowości Radzyń, Żeglarska (lubuskie). Działka numer: 57/27

Żeglarska, 67-410, Radzyń, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 14 129 zł
Cena oszacowania: 18 839 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Szarych Szeregów 12/04 (lubuskie)

Szarych Szeregów 12/04, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 22 800 zł
Cena oszacowania: 30 400 zł