Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kalisz, Gen.Ryszarda Kuklińskiego 35 (wielkopolskie). Działka numer: 7

Gen.Ryszarda Kuklińskiego 35, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura:  Km 2922/20
Obszar działki: 0,5269 ha
Cena wywołania: 46 875 zł
Cena oszacowania: 62 500 zł
Wadium: 6 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Marcin Kolański

Kancelaria Komornicza, Al. Wolności 17a,  Kalisz,   62-800 Kalisz

tel. 62-751-19-27 / fax. 

Sygnatura: Km 2922/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kaliszu Marcin Kolański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-06-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 409,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  ul. Gen.Ryszarda Kuklińskiego 35, 62-800 Kalisz , dla której  Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Al. Wolności 13, Kalisz,  62-800 Kalisz prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 o pow. 0,5269 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym

Suma oszacowania wynosi 62 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 96 1600 1462 1818 2903 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Wolności 13, Kalisz, 62-800  Kalisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Kolański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kalisz, Agrestowa (wielkopolskie). Działka numer: 89

Agrestowa, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 270 666 zł
Cena oszacowania: 406 000 zł