Dodano dnia: 2022-05-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kalina, Polna 32 (śląskie). Działka numer: 302/14

Polna 32, 42-284, Kalina, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-28
Sygnatura: KM 215/19
Obszar działki: 0,0560 ha
Cena wywołania: 163 181 zł
Cena oszacowania: 217 575 zł
Wadium: 21 758 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Marcin Pierzchała

Kancelaria nr II w Lublińcu

pl. Mańki 5 42-700 Lubliniec

tel. 343514987

Sygnatura: KM 215/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, pokój 2.4,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy Polna 32,Kalina,  42-284 Herby, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji pozostaje udział w wysokości 1/4 w nieruchomości, która obejmuje działkę ewid. 302/14 o powierzchni 0,0560 ha (wg ewidencji starostwa) zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Teren nieruchomości uzbrojony w przyłącze energii elektrycznej, wody z sieci, kanalizacji sanitarnej.

Suma oszacowania wynosi 217 575,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 181,25 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 757,50 zł. Stosownie do treści art. 815 §1 kpc rękojmia może być złożona komornikowi w gotówce, poleceniem przelewu na rachunek komornika w: Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział Lubliniec nr 48 8457 0008 2006 0107 3479 0001, poleceniem przelewu na konto sum depozytowych sądu w: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach nr 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004. Zgodnie z treścią art. 953 §1.4) kpc również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmii. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Pierzchała

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rybnik, Rymera (śląskie). Działka numer: 3204/295

Rymera, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 6 132 zł
Cena oszacowania: 8 176 zł

Nieruchomość w miejscowości Kotulin, Kolejowa 9 (śląskie)

Kolejowa 9, 44-180, Kotulin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 605 333 zł
Cena oszacowania: 908 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Żywiec, Osiedle Zgoda 88 (śląskie)

Osiedle Zgoda 88, 34-300, Żywiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 173 333 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł