Dodano dnia: 2022-01-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kałęczyn, Rosy 12 (mazowieckie). Działka numer: 90/6

Rosy 12, 05-825, Kałęczyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-18
Obszar działki: 1544,0000 m2
Cena wywołania: 322 900 zł
Cena oszacowania: 484 350 zł
Wadium: 48 435 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 121/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI   
1/2 NIEWYDZIELONEJ 
CZĘŚCI   NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/xxxxxxxx/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-02-2022r. o godz.10:00 w   w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny  mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 3,


odbędzie się druga licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Rosy 12, KAŁĘCZYN, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/xxxxxxxx/5   [NKW: WA1G/xxxxxxxx/5]
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym - garażem, położona w  gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kałęczyn  przy ul. Rosy 12, obręb 0011 Kałęczyn, działka ewidencyjna nr 90/6, o powierzchni 1544 m2.
Suma oszacowania wynosi 484 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    322 900,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Boguszówka, Boguszówka (mazowieckie). Działka numer: 101

Boguszówka, 26-920, Boguszówka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 8 813 zł
Cena oszacowania: 11 750 zł

Dom w miejscowości Góra Kalwaria, Bartosza Głowackiego 10 (mazowieckie). Działka numer: 40

Bartosza Głowackiego 10, 05-530, Góra Kalwaria, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 297 764 zł
Cena oszacowania: 446 646 zł

Grunt w miejscowości Radziejowice Parcel, Radziejowice Parcel (mazowieckie). Działki numer: 55, 56/1

Radziejowice Parcel, 96-325, Radziejowice Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 130 000 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł