Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jóźwików, Jóźwików 29 (świętokrzyskie). Działki numer: 117/2, 117/1

Jóźwików 29, 26-230, Jóźwików, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura: KM 293/21
Obszar działki: 1,6431 ha
Cena wywołania: 179 801 zł
Cena oszacowania: 239 735 zł
Wadium: 23 974 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KM 293/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Jóźwików , 26-230 Radoszyce, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca współwłasność Bujak Teresa, Ciszek Stanisław, Adamek Elżbieta, Kołodziejczyk Halina, Ciszek Zdzisław, Piątek Agata, Ciszek Małgorzata, Myśliwiec Marianna, Ciszek Aurelia - działka nr 117, o powierzchni 1,6300 HA położonej w Jóźwikowie gm. Radoszyce  i posiadająca założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Końskich o numerze KW KI1K/xxxxxxxx/7.Działka o nr ewidencyjny 117/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, murowanym ,dwukondygnacyjnym o dachu dwuspadowym oraz czterema budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego -157,0 m2, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego -223,98 m2. Budynek jest nieużytkowany od ok 2011r. Stan techniczny budynku mieszkalnego - słaby. Na działce znajdują sie jeszcze cztery budynki gospodarcze: -budynek gospodarczy murowany z dachem dwuspadowym, pokryty eternitem: powierzchnia zabudowy 242 m2; -budynek gospodarczy: konstrukcja ścian zewnętrznych drewniana, dach jednospadowy pokryty eternitem: powierzchnia zabudowy -148 m2; budynek gospodarczy murowany, dach jednospadowy, pokryty eternitem - powierzchnia zabudowy 34 m2; budynek gospodarczy murowany, dach dwuspadowy, pokryty eternitem -powierzchnia zabudowy -81 m2. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do zagospodarowania. Działka ogrodzona (w części siedliskowej) pozostała cześć działki jest nieużytkowana, miejscami porośnięta drzewami i krzewami z naturalnego rozsiewu. Stan techniczny budynków gospodarczych - słaby. Przeznaczenie działki wg. "Studium"-w pasie na głębokość 60 od drogi w głąb działki tereny zabudowy jednorodzinnej, pozostała część tereny łąk i pastwisk, następnie tereny rolne. Działka wyposażona jest w energię elektryczną -doprowadzoną do działki, brak zasilania w budynku, kanalizację sanitarną (szambo na działce , obecnie nieużytkowane), woda ze studni.

Suma oszacowania wynosi 239 735,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 801,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 973,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Skotniki, Skotniki (świętokrzyskie). Działki numer: 1127, 569/1, 597/1, 581/2, 581/1, 807, 235, 569/2, 303

Skotniki, 27-650, Skotniki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 77 984 zł
Cena oszacowania: 103 978 zł

Grunt w miejscowości Karolinów, Karolinów (świętokrzyskie). Działki numer: 573, 641, 478, 764, 763, 765/1, 692, 608, 654

Karolinów, 29-105, Karolinów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 81 427 zł
Cena oszacowania: 108 569 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Ogrody 11/31 (świętokrzyskie)

Osiedle Ogrody 11/31, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 155 460 zł
Cena oszacowania: 207 280 zł