Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Józefów, Piastowska 5 (mazowieckie). Działka numer: 355/11

Piastowska 5, 05-119, Józefów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-07
Sygnatura:  GKm 134/19
Obszar działki: 541 m2
Cena wywołania: 555 750 zł
Cena oszacowania: 741 000 zł
Wadium: 74 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Łukasz Krystek

Kancelaria Komornicza, Reymonta 6B,  Legionowo,   05-120 Legionowo

tel. 22 295 15 92 / fax. 22 295 11 87

Sygnatura: GKm 134/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Legionowie Łukasz Krystek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2022 o godz. 09:40  w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo, pokój 7,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ul. Piastowska 5,Józefów,  05-126 Nieporęt , dla której  Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Jana III Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120 Legionowo)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 541 m2, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 186,07 m2, wynikającej z projektu budowlanego budynku, powierzchnia zabudowy wynikająca z kartoteki budynków - 133,00 m2 Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej. Został wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty wylewane. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek posadowiony od wschodniej części działki, po granicy z działką ew. nr 355/10 (na której posadowiony jest bliźniaczy budynek jednorodzinny. Garaż w bryle budynku. Budynek parterowy, z poddaszem użytkowym.

Suma oszacowania wynosi 741 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 555 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. O. w Warszawie 63 1240 6087 1111 0010 5170 5672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120  Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Krystek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radom, Miła 24/3 (mazowieckie)

Miła 24/3, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 152 250 zł
Cena oszacowania: 203 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Czerwonka Szlachecka, Czerwonka Szlachecka (mazowieckie)

Czerwonka Szlachecka, 06-232, Czerwonka Szlachecka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 29 250 zł
Cena oszacowania: 39 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Pazińskiego 3D/5 (mazowieckie)

Pazińskiego 3D/5, 04-643, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 429 450 zł
Cena oszacowania: 572 600 zł