Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Józefów, Józefów 60 (mazowieckie). Działki numer: 510, 609

Józefów 60, 27-350, Józefów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura: GKm 12/20
Obszar działki: 2,8200 ha
Cena wywołania: 355 050 zł
Cena oszacowania: 473 401 zł
Wadium: 47 341 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipsku

Tadeusz Kaźmierski

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5, Lipsko, 27-300 Lipsko

tel. 483782697 / fax.

Sygnatura: GKm 12/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipsku Tadeusz Kaźmierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lipsku z siedzibą przy Partyzantów 1, 27-300 Lipsko, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Józefów, 27-300 Lipsko, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1L/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona nr działek 510 i 609 o łącznej powierzchni 2,8200ha.Działka nr 510 zabudowana domem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, stodołą. Działka nr 609 zakrzewiona. należącej do dłużników: Anita Sylwia Lizner i Artur Lizner położona: 27-300 Lipsko, Józefów, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RA1L/xxxxxxxx/8]

Suma oszacowania wynosi 473 401,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 355 050,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 340,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lipsku mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 1, Lipsko, 27-300 Lipsko.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 87 1020 4317 0000 5602 0091 5165.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Kaźmierski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Józefów, Tadeusza Kościuszki 11 (mazowieckie). Działka numer: 138

Tadeusza Kościuszki 11, 05-420, Józefów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 268 000 zł
Cena oszacowania: 402 000 zł

Dom w miejscowości Józefów, Piastowska 5 (mazowieckie). Działka numer: 355/11

Piastowska 5, 05-119, Józefów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 555 750 zł
Cena oszacowania: 741 000 zł

Dom w miejscowości Józefów, Kasztanowa 1A (mazowieckie)

Kasztanowa 1A, 05-420, Józefów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-22
Cena wywołania: 1 004 700 zł
Cena oszacowania: 1 339 600 zł