Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jeziorko, Jeziorko 2 (łódzkie). Działka numer: 21/5

Jeziorko 2, 95-040, Jeziorko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-29
Sygnatura:  KM 38/18
Obszar działki: 1489 m2
Cena wywołania: 157 333 zł
Cena oszacowania: 236 000 zł
Wadium: 23 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny,  95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: KM 38/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 29.04.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Jeziorko , 95-040 Koluszki, dla której Nieruchomość gruntowa zabudowana (adres: ul.  , Jeziorku Gm. Koluszki, 95-040 Koluszki) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 1489 m2. Na terenie przedmiotowej działki zlokalizowany jest budynek o charakterze mieszkalnym oraz budynki gospodarczy. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest wyposażony w sieć energii elektrycznej oraz sieć wodociągową. Ogrzewania i ciepła woda ze źródła lokalnego. Gaz z butli. Na działce znajduje się szambo. Teren działki jest utwardzony. Działka jest ogrodzona.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.05.2022 o godzinie: 09.00 .

Suma oszacowania wynosi 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 157 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łódź, Jana Kilińskiego 153 (łódzkie). Działka numer: 122/1

Jana Kilińskiego 153, 90-322, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 3 015 750 zł
Cena oszacowania: 4 021 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Karola Adamieckiego 12/15 (łódzkie)

Karola Adamieckiego 12/15, 92-305, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 241 125 zł
Cena oszacowania: 321 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Pabianice, Marii Skłodowskiej-Curie 23C/2 (łódzkie)

Marii Skłodowskiej-Curie 23C/2, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 120 000 zł
Cena oszacowania: 160 000 zł