Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jelenia Góra, Przybyszewskiego 3 (dolnośląskie). Działka numer: 51

Przybyszewskiego 3, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  KM 1997/19
Obszar działki: 0,0635 ha
Cena wywołania: 273 750 zł
Cena oszacowania: 365 000 zł
Wadium: 36 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7, Jelenia Góra,  58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 1997/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 124,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy Przybyszewskiego 3, 58-560 Jelenia Góra, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góraprowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym położona przy ulicy Przybyszewskiego nr 3 w Jeleniej Górze, w granicach działki gruntu nr 51 o powierzchni łącznej 0,0635 ha,( AM-3, obręb 0005 Cieplice). Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta JG1J/xxxxxxxx/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 365 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 21, Jelenia Góra, 58-500  Jelenia Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Łąkowa 6/4 (dolnośląskie)

Łąkowa 6/4, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 67 890 zł
Cena oszacowania: 90 520 zł

Dom w miejscowości Jelenia Góra, Działkowicza 12 (dolnośląskie). Działka numer: 110

Działkowicza 12, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 189 567 zł
Cena oszacowania: 284 350 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Liliowa 6 (dolnośląskie). Działka numer: 203

Liliowa 6, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 48 125 zł
Cena oszacowania: 64 167 zł