Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jęcznik, Wrzosowa (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 115/26

Wrzosowa, 12-100, Jęcznik, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Sygnatura:  km 1630/19
Obszar działki: 0,0359 ha
Cena wywołania: 166 675 zł
Cena oszacowania: 222 233 zł
Wadium: 22 224 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie

Maciej Kowalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Andersa 4, Szczytno,  12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 60 / fax. 89 624 82 59

Sygnatura: km 1630/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ***** położonej przy  ,Jęcznik,  12-100 Szczytno, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytnoprowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/xxxxxxxx/0 .

Suma oszacowania wynosi 222 233,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 674,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 223,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 90 2030 0045 1110 0000 0213 6850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100  Szczytno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Kowalewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Babięty Wielkie, Babięty Wielkie (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 93/3

Babięty Wielkie, 14-240, Babięty Wielkie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 405 750 zł
Cena oszacowania: 541 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bartoszyce, Wyszyńskiego 9/34 (warmińsko-mazurskie)

Wyszyńskiego 9/34, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piecki, Wolności 4C/6 (warmińsko-mazurskie)

Wolności 4C/6, 11-710, Piecki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 215 066 zł
Cena oszacowania: 322 600 zł