Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jaworzno, Nauczycielska 1 (śląskie). Działka numer: 4273

Nauczycielska 1, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: KM 926/20
Obszar działki: 0,0727 ha
Cena wywołania: 272 250 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł
Wadium: 36 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Krzysztof Dudziak

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 45, Jaworzno, 43-600 Jaworzno

tel. +48 (32) 745-22-25 / fax. +48 (32) 745-22-25

Sygnatura: KM 926/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztof Dudziak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Nauczycielska 1, 43-600 Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

Suma oszacowania wynosi 363 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 17 1020 2528 0000 0502 0360 7132.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:18 do godz. 14:18 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie mieszczącym się pod adresem: Grunwaldzka 28, Jaworzno, 43-600 Jaworzno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Dudziak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jaworzno, Jeleń-Rynek 7 (śląskie). Działka numer: 4158

Jeleń-Rynek 7, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 142 506 zł
Cena oszacowania: 213 760 zł

Nieruchomość w miejscowości Jaworzno, Modrzewiowa 11 (śląskie)

Modrzewiowa 11, 43-607, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 245 933 zł
Cena oszacowania: 368 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Granitowa 10/44 (śląskie)

Granitowa 10/44, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 216 750 zł
Cena oszacowania: 289 000 zł