Dodano dnia: 2022-04-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jastrzębie, Gagarina 46 (śląskie). Działka numer: 1384/16

Gagarina 46, 44-268, Jastrzębie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  KM 1037/21
Obszar działki: 0,1463 ha
Cena wywołania: 390 000 zł
Cena oszacowania: 520 000 zł
Wadium: 52 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Przemysław Leśny

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 2, Jastrzębie-Zdrój,  44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 435 60 13 / fax. 32 435 60 13

Sygnatura: KM 1037/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój 155,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** *** położonej przy Gagarina 46, 44-268 M. Jastrzębie-Zdrój, dla której SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-330 M. Jastrzębie-Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
obręb Szeroka, działka nr 1384/16 - rodzaj użytku RIVa 1114 m2, dr 349 m2 - powierzchnia 1463 m2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju nr GL1J/xxxxxxxx/7. Nieruchomość obejmuje jedną działkę gruntową, o regularnym, prostokątnym kształcie, z wąskim pasem gruntu stanowiącym drogę dojazdową o długości około 70 m, prowadzącą od ul. Gagarina do części zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną i wodociągową, w 2022 r. planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość nie jest ogrodzona, podjazdy wokół budynku oraz droga dojazdowa nie są utwardzone. Budynek mieszkalny, jednorodzinny położony na nieruchomości jest obiektem wolnostojącym, piętrowym, podpiwniczonym, z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku. W piwnicy: kotłownia, skład opału, skład narzędzi, piwnica 1, piwnica2, komunikacja Parter: garaż, gabinet, kuchnia, jadalnia, pokój wypoczynkowy ,hall, klatka schodowa, umywalnia, sionka izolacyjna. Piętro:sypialnia1,sypialnia 2,sypialnia3,pokój dzienny, pokój wypoczynkowy, korytarz ,klatka schodowa, łazienka, wc. Powierzchnia całkowita:359,24 m2 Powierzchnia zabudowy:194,2 m2

Suma oszacowania wynosi 520 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Staszica 3, Jastrzębie-Zdrój, 44-330  Jastrzębie-Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Leśny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 5 (śląskie)

Aleja Wojska Polskiego 5, 42-263, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 95 800 zł
Cena oszacowania: 143 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Żeromskiego 69/3 (śląskie)

Żeromskiego 69/3, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 38 800 zł
Cena oszacowania: 58 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Młodego Górnika 1/3 (śląskie)

Młodego Górnika 1/3, 41-704, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 55 095 zł
Cena oszacowania: 73 460 zł