Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jasieniec, Pałacowa 5B/1 (mazowieckie)

Pałacowa 5B/1, 05-604, Jasieniec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-24
Sygnatura:  KM 1842/14
Obszar działki: 0,0217 ha
Cena wywołania: 315 000 zł
Cena oszacowania: 420 000 zł
Wadium: 42 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec,  05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 332 92 05

Sygnatura: KM 1842/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *** **** położonego przy Pałacowa 5B/1, 05-604 Jasieniec, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Grójec, 05-600 Grójecprowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Pałacowej nr 5B/1 w miejscowości Jasieniec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0005 Jasieniec 2, jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną numerem 277 o powierzchni 0,0217 ha zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym w zabudowie szeregowej segment skrajny o powierzchni użytkowej 90,25 m2 z powierzchnią gospodarczą 24,38 m2 i z garażem o powierzchni użytkowej 23,06 m2. Działka numer 277 z dostępnością do pełnej infrastruktury technicznej w postaci: wodociągu, energii elektrycznej, gazu ziemnego i kanalizacji sanitarnej. Uwaga: nieruchomość w wycenianym stanie prawnym nie posiada dostępu do drogi publicznej ponieważ wewnętrzne drogi dojazdowe oznaczone jako działki nr nr 276, 284, 296 i 297 objęte księgą wieczystą Kw.Nr RA1G/xxxxxxxx/4 w których dłużnik ma niewydzielony udział 20/980 części nie są przedmiotem wyceny.

Suma oszacowania wynosi 420 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600  Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/358 (mazowieckie)

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/358, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 393 788 zł
Cena oszacowania: 525 050 zł

Grunt w miejscowości Serock, Nasielska (mazowieckie). Działki numer: 44/2, 44/1, 44/4, 44/5, 44/8, 44/12, 26, 44/6

Nasielska, 05-140, Serock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 274 614 zł
Cena oszacowania: 366 152 zł