Dodano dnia: 2022-02-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jasień, ul. Jana Kasprowicza (małopolskie). Działka numer: 566

ul. Jana Kasprowicza, 32-800, Jasień, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: KMP 3/14
Obszar działki: 0,3500 ha
Cena wywołania: 104 523 zł
Cena oszacowania: 156 785 zł
Wadium: 15 678 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

Maksymilian Sterkowicz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko, 32-800 Brzesko

tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

Sygnatura: KMP 3/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Jasień, 32-800 Brzesko, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Udział o wielkości 1/2 części. Działka nr 566 obręb Jasień – gmina : Brzesko. Dla działki ewidencyjnej nr 566 z miejscowości Jasień prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Brzesku księga wieczysta TR1B/xxxxxxxx/9. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz. ew. nr 566 obręb Jasień posiada pow. 0,31 ha. Są to grunty rolne zabudowane Br-RIIIb, grunty rolne zabudowane Br-RIVa oraz grunty orne RIIIb. Działka gruntu o nr ew. 566 posiada pow. 3100 m2. Działka o korzystnym regularnym kształcie prostokąta i wymiarach 94m x 33m. Teren płaski. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej wjazd od strony zachodniej ul. Kasprowicza. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną. Na działkach sąsiednich woda. Aktualnie brak ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki. Na podstawie zaświadczenia UM w Brzesku IK.6724.6.142.2019 działka nr 566 z obrębu Jasień położona jest w strefie gospodarki rolnej co jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym Uchwałą RM nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków zabudowę dz. ew. nr 566 stanowi: budynek mieszkalny murowany z 1930 r. pz 52 m2, budynek mieszkalny murowany z 1930 r. pz 150 m2, budynek mieszkalny murowany pz 97 m2, budynek niemieszkalny murowany z 1930 r. pz 59 m2, budynek niemieszkalny murowany z 1930 r. pz 97 m2. Stwierdzono niezgodność zapisów KW z zapisami w ewidencji gruntów. Działka jest zabudowana: budynek parterowy z nadbudowaną częścią przeznaczony na cele mieszkalne –alternatywnie wykorzystywany na działalność gospodarczą. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowany, dach w konstrukcji drewnianej, w cz. dobudowanej od strony wsch. z uszkodzeniami przegnite belki nośne , kryty cz. blachą cz. eternitem falistym. Rynny i rury spustowe stalowe Obmiar z natury : pom. I - 70,32 m2, wejście 4,35 m2, łazienka z WC 7,56 m2, pom. II – 54,56 m2, pom III -15,71 m2, pom. IV - 21,51 m2, pom. V / dobudówka od strony wsch./ 94,05 m2 – z uwagi na stan techniczny przyjęto do cz. gospodarczej. Nadbudowa pom. I - 6,85 m2, pom. II – 15,17 m2, do cz. pomieszczeń w nadbudówce brak dostępu obmiar utrudniony pom. III – 5,64 m2, pom. IV – 20,98 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 215,09 m2 Budynek częściowo ocieplony wyposażony w zdewastowaną instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Stolarka okienna drewniana, cz. w nadbudowanej cz. PCV, brak drzwi wejściowych, pozostałe typowe cz. zdewastowane. Posadzki betonowe cz. z okładziną z płytek gresowych. Ogólny stan techniczny budynku określono jako zły – budynek wymagający kapitalnego remontu. Część dobudowana od strony wschodniej grozi zawaleniem. Budynek gospodarczy - garaż. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej , otynkowany, dach dwuspadowy kryty blachą. Posadzka betonowa, brama stalowa, brak stolarki okiennej i drzwiowej. Powierzchnia użytkowa wynosi 35,48 m2. Budynek do remontu. Budynek gospodarczy. Budynek parterowy w konstrukcji stalowej, pokryty blachą z obiciem z blachy i płyt wiórowych , od strony wewnętrznej styropian i tynk. Posadzka betonowa. Powierzchnia użytkowa wynosi 96,92 m2. Stan techniczny oceniono jako zły, obiekt wymaga kapitalnego remontu. Budynek portierni. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, otynkowany, brak stolarki okiennej, drzwiowej, posadzka betonowa, dach płaski kryty blachą. Pow. użytkowa 12,37 m2. Obiekt zdewastowany stan techniczny zły, obiekt nadaje się do kapitalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 156 784,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 523,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 678,45 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Jasień, 32-800 Brzesko, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Udział o wielkości 1/2 części. Działka ew. nr 579 - pow. 0,45 ha Na podstawie zaświadczenia Urzędu Miejskiego w Brzesku z 25.04.2019 r. działka ew. nr 579 położona w obrębie ewidencyjnym Jasień nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późniejszymi zmianami przedmiotowa działka ew. nr 579 znajduje się strefie gospodarki rolnej. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz. ew. nr 579 obręb Jasień posiada pow.0,45 ha. Są to łąki trwałe ŁIV, grunty orne RIVa, RIVb oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp. Stwierdzono zgodność zapisów KW z zapisami w ewidencji gruntów. Działka ew. nr 579 posiada powierzchnię 4500 m2. Długość 430 m i szerokości zmiennej 8-11 m/ kształt nieregularny mocno wydłużony /. Teren płaski. Brak dojazdu.

Suma oszacowania wynosi 3 894,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 596,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 389,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Jasień, 32-800 Brzesko, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Udział o wielkości 1/2 części. Działka ew. nr 582/3 pow. 1,60 ha. Na podstawie zaświadczenia Urzędu Miejskiego w Brzesku z 25.04.2019 r. działka ew. nr 582/3 położona w obrębie ewidencyjnym Jasień nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późniejszymi zmianami przedmiotowa działka ew. nr 582/3 znajduje się strefie gospodarki rolnej. Zgodnie z ewidencją gruntów dz. ew. nr 582/3 obręb Jasień posiada pow. 1,60 ha. Są to łąki trwałe ŁIV, grunty orne RIVa, RIVb oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp. Stwierdzono zgodność zapisów KW z zapisami w rejestrze gruntów. Działka gruntu o nr ew. 582/3 posiada powierzchnię 16000 m2. Długość 630 m i szerokości zmiennej 10-30 m/ kształt nieregularny mocno wydłużony /. Brak prawnego dojazdu. Teren płaski. Komornik zawiadamia: posiedzenie odbywa się w reżimie sanitarnym, co oznacza, iż: - przy wejściu do budynku Sądu, a także na salę sądową może wejść tylko strona w rękawiczkach jednorazowych i maseczce zakrywającej nos i usta, - przed wejściem na salę sądową należy oczekiwać w oznaczonym miejscu, nie przemieszczać się, zachować odstęp 2 m od innych osób, - jeżeli strona w ciągu ostatnich 2-ch tygodni miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub nosicielem, albo wrócił z zagranicy, należy o tym poinformować Sąd telefonicznie, - jeżeli strona wykazuje objawy chorobowe (podwyższona temperatura ciała, kaszel, ból głowy, ból gardła itp.) należy o tym poinformować Sąd telefonicznie.

Suma oszacowania wynosi 13 845,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 230,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 384,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maksymilian Sterkowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Piekary, Piekary . (małopolskie). Działka numer: 94/10

Piekary ., 32-060, Piekary, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 188 701 zł
Cena oszacowania: 251 601 zł

Grunt w miejscowości Stara Wieś, Stara Wieś (małopolskie). Działki numer: 873/4, 873/5, 873/3

Stara Wieś, 34-600, Stara Wieś, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 82 000 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł

Dom w miejscowości Jawiszowice, Trzciniec 2 (małopolskie). Działka numer: 837/1

Trzciniec 2, 32-626, Jawiszowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 501 656 zł
Cena oszacowania: 752 484 zł