Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jarosławiec, Bałtycka 51 (zachodniopomorskie). Działka numer: 178/3

Bałtycka 51, 76-107, Jarosławiec, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura:  Km 1189/21
Obszar działki: 0,0135 ha
Cena wywołania: 614 250 zł
Cena oszacowania: 819 000 zł
Wadium: 81 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sławnie

Marcin Borek

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 23,  Sławno,  76-100 Sławno

tel. 59 810 21 62 / fax. 59 810 21 62

Sygnatura: Km 1189/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno, pokój 1 lub 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy  , 76-107 Jarosławiec, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wojska Polskiego 8, SŁAWNO, 76-100 SŁAWNO)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1E/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka zabudowana budynkiem o charakterze usługowo-mieszkalnym dopuszczalne funkcje: zabudowa usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej

Suma oszacowania wynosi 819 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 614 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Sławno 57 1020 4681 0000 1702 0027 2211.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul Wojska Polskiego 8, Sławno, 76-100  Sławno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Borek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rekowo, Rekowo 26/2 (zachodniopomorskie)

Rekowo 26/2, 72-400, Rekowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-13
Cena wywołania: 49 067 zł
Cena oszacowania: 73 600 zł

Grunt w miejscowości Zastań, Zastań (zachodniopomorskie). Działka numer: 24/30

Zastań, 72-415, Zastań, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-13
Cena wywołania: 139 650 zł
Cena oszacowania: 186 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gryfice, Marszałka Józefa Piłsudskiego (zachodniopomorskie)

Marszałka Józefa Piłsudskiego, 72-300, Gryfice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 103 950 zł
Cena oszacowania: 138 600 zł