Dodano dnia: 2021-12-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jarosław, Zwierzyniecka 7A (podkarpackie). Działka numer: 2234

ul. Zwierzyniecka 7A, 37-500, Jarosław, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura:  Km 129/11
Obszar działki: 0,0552 ha
Cena wywołania: 231 333 zł
Cena oszacowania: 347 000 zł
Wadium: 34 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza, Czarnieckiego 13, Jarosław,  37-500 Jarosław

tel. 16 621 30 66 / fax. 16 621 30 66

Sygnatura: Km 129/11
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z siedzibą przy JANA PAWŁA II 11, 37-500 Jarosław, pokój 10,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ******** położonej przy Zwierzyniecka , 37-500 Jarosław, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Czarnieckiego 4, Jarosław, 37-500 Jarosław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 347 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 231 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 41150016341216300365140000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. JANA PAWŁA II 11, Jarosław, 37-500  Jarosław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Bogusław Mazur

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jarosław, 3 Maja 37/11 (podkarpackie)

3 Maja 37/11, 37-514, Jarosław, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 132 675 zł
Cena oszacowania: 176 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Jarosław, Piłsudskiego 8/5 (podkarpackie)

Piłsudskiego 8/5, 37-500, Jarosław, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 188 625 zł
Cena oszacowania: 251 500 zł