Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jankowo Dolne, Osiedle Leśna Dolina (wielkopolskie). Działka numer: 542/10

Osiedle Leśna Dolina, 62-200, Jankowo Dolne, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-27
Sygnatura: Km 2801/20
Obszar działki: 0,0404 ha
Cena wywołania: 197 738 zł
Cena oszacowania: 263 650 zł
Wadium: 26 365 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Przemysław Górny

Kancelaria Komornicza, Al. Reymonta 3A, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. (61)4292555 / fax. (61)4292555

Sygnatura: Km 2801/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Jankowo Dolne, 62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej są *** **** (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska). Na nieruchomość składa się działka gruntu nr 542/10 o powierzchni 404 m2 oraz budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 113,73 m2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w trakcie budowy. Nieruchomość położona w części pośredniej miejscowości Jankowo Dolne na osiedlu domów jednorodzinnych. Budynek w stanie surowym otwartym.

Suma oszacowania wynosi 263 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 737,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 365,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 46 1020 4027 0000 1802 1165 9192. z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Górny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Boguniewo, Boguniewo (wielkopolskie). Działka numer: 187

Boguniewo, 64-610, Boguniewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 285 333 zł
Cena oszacowania: 428 000 zł

Grunt w miejscowości Grzegorzew, Zielona (wielkopolskie). Działki numer: 2088/1, 2088/2

Zielona, 62-640, Grzegorzew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 64 500 zł
Cena oszacowania: 86 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wyszyny, Wyszyny 76C/13 (wielkopolskie)

Wyszyny 76C/13, 64-834, Wyszyny, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 117 525 zł
Cena oszacowania: 156 700 zł