Dodano dnia: 2022-03-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jankowice, Przyśnicza 41 (śląskie). Działka numer: 3096/92

Przyśnicza 41, 43-215, Jankowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura: KM 393/20
Obszar działki: 0,1329 ha
Cena wywołania: 314 175 zł
Cena oszacowania: 418 900 zł
Wadium: 41 890 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Patrycja Galocz

Kancelaria Komornicza, Plac Targowy 14, Pszczyna, 43-200 Pszczyna

tel. 32 727 92 72 / fax.

Sygnatura: KM 393/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Patrycja Galocz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, pokój 242, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Przyśnicza 41, 43-215 Jankowice , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
położonej w miejscowości Jankowice, ul. Przyśnicza 41 stanowiącej własność dłużnika Pitlok Grzegorz i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/xxxxxxxx/6 opisana jest jako nieruchomość gruntowa. Jej obszar wynosi 1329 m2 i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Na przedmiotową nieruchomość składają się: działka gruntu nr 3096/92 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym. Dojazd do nieruchomości prowadzi od ulicy Przyśnicza, stanowiącej działkę gminną, utwardzoną o nawierzchni szutrowej, dalej drogą utwardzoną szutrową, przez sąsiednią działkę o numerze geodezyjnym 3359/92, z działki tej urządzono dojazd do w/w nieruchomości. Działka ta jest własnością osób prywatnych. W spisie spraw związanych z własnością, w księdze wieczystej nr KA1P/xxxxxxxx/6 nie ma zapisu dotyczącego służebności. Z uwagi na brak obecnie zapisu w spisie spraw związanych z własnością, w księdze wieczystej nr KA1P/xxxxxxxx/6, prawa drogi, należy uznać, iż obecnie urządzony dojazd do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny nie jest uregulowany prawnie. Sprawę tą należałoby uregulować pod względem prawnym. W celu zapewnienia prawnego dostępu do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny wskazane byłoby ustanowienie służebności drogi koniecznej po działce dojazdowej lub urządzenie dojazdu bezpośrednio do nieruchomości z ulicy Przyśnicza. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 155,85 m². Budynek mieszkalny wybudowany został najprawdopodobniej w latach 2005 - 2007. Budynek z dobudowanym garażem od północy. Budynek mieszkalny posadowiony na działce gruntu to budynek jednorodzinny,wolnostojący, z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym, niepodpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków betonowych. Pomieszczenia użytkowe zlokalizowane są na parterze i poddaszu użytkowym. Parter domu stanowi: pokój dzienny z kominkiem, kuchnia z jadalnią w formie wykusza, przedpokój, kotłownia, łazienka, pokój i komunikacja. Na poddaszu mieszczą się 3 pokoje, komunikacja, i łazienka. Nieruchomość wyposażona w media - instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, odprowadzenie ścieków do szamba. Centralne ogrzewanie zasilane piecem na paliwo stałe. Nieruchomość położona jest w obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XXVI/340/12 z dnia 24.11.2012r. w sprawie zmany " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna" - teren, na którym znajduje się nieruchomość zlokalizowany jest w obszarze - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Oznaczenie użytków i klas B- tereny mieszkaniowe. Dokładny opis techniczny nieruchomości zawarty jest w operacie szacunkowym który znajduje się do wglądu w aktach przedmiotowej sprawy jako załącznik nr 1

Suma oszacowania wynosi 418 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 314 175,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 31 1600 1462 1818 7363 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. .

Operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w biurze komornika sądowego. W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale i Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie w sprawie o sygn. I Co 1185/19. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwa udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 Komornik Sądowy

Patrycja Galocz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Adamów, Skrzydlowska 9 (śląskie). Działka numer: 1271/2

Skrzydlowska 9, 42-270, Adamów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-29
e-licytacja
Cena wywołania: 124 013 zł
Cena oszacowania: 330 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Plac Bohaterów Getta 13/21 (śląskie)

Plac Bohaterów Getta 13/21, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 196 500 zł
Cena oszacowania: 262 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łaziska Górne, Brzozowa 14/1 (śląskie)

Brzozowa 14/1, 43-170, Łaziska Górne, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-23
Cena wywołania: 127 333 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł