Dodano dnia: 2022-06-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Janiszowice, Janiszowice 31 (lubuskie). Działka numer: 143

Janiszowice 31, 66-627, Janiszowice, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-26
Sygnatura:  Km 347/22
Obszar działki: 2,3600 ha
Cena wywołania: 179 250 zł
Cena oszacowania: 239 000 zł
Wadium: 23 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1,  66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Km 347/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-07-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  31,Janiszowice,  66-627 Bobrowice , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim  (adres: ul. ul.Piastów 10 L, Krosno Odrz, 66-600 Krosno Odrz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Dom mieszkalny o pow. użytkowej ok. 85 m2., budynek gospodarczy o pow. zabudowy 94 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 60,00 m2, stodoła o pow. zabudowy 190 m2 położone na działce nr 143 o pow. 2,36 ha we wsi Janiszowice 31 gm. Bobrowice

Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK I O/KROSNO ODRZ. 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Hański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Żary, Pomorska 50/1 (lubuskie)

Pomorska 50/1, 68-200, Żary, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 129 000 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Drezdenko, Plac Wolności (lubuskie)

Plac Wolności, 66-530, Drezdenko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 75 533 zł
Cena oszacowania: 113 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Generała Władysława Sikorskiego 71/5 (lubuskie)

Generała Władysława Sikorskiego 71/5, 65-301, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 161 100 zł
Cena oszacowania: 214 800 zł