Dodano dnia: 2022-12-29

Dom w miejscowości Jałowice, Jałowice 32 (lubuskie). Działki numer: 373, 164, 339

Jałowice 32, 68-343, Jałowice, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-20
Sygnatura: Kmp 43/19
Cena wywołania: 32 400 zł
Cena oszacowania: 43 200 zł
Wadium: 4 320 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Gerard Majorczyk

Kancelaria Komornicza, Rynek 8,  Żary,   68-200 Żary

tel. 68 363 18 00 / fax. 

Sygnatura: Kmp 43/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-02-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  ,Jałowice 32,  68-343 Brody , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
1/2 ułamkowej części nieruchomości składającej się z działek gruntu nr: 164 (niezabudowana), 339 (niezabudowana) oraz 373 (zabudowana domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 89,80m2, składającego się z sieni, czterech pokoi, kuchni oraz łazienki)

Suma oszacowania wynosi 43 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 09:50. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200  Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gerard Majorczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Brzozowiec, Gorzowska 18a (lubuskie). Działka numer: 266

Gorzowska 18a, 66-446, Brzozowiec, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 78 506 zł
Cena oszacowania: 104 675 zł

Grunt w miejscowości Dzikowice, Dzikowice (lubuskie). Działki numer: 286/1, 283/1

Dzikowice, 67-300, Dzikowice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-16
Cena wywołania: 143 328 zł
Cena oszacowania: 191 104 zł

Mieszkanie w miejscowości Gęstowice, Gęstowice 11/4 (lubuskie)

Gęstowice 11/4, 66-614, Gęstowice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 70 500 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł