Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jadowniki, Brzeska 18 (małopolskie). Działka numer: 4168

Brzeska 18, 32-800, Jadowniki, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  KMP 24/12
Obszar działki: 0,1100 ha
Cena wywołania: 147 984 zł
Cena oszacowania: 197 313 zł
Wadium: 19 731 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

Maksymilian Sterkowicz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6,  Brzesko,   32-800 Brzesko

tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

Sygnatura: KMP 24/12

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzesku Maksymilian Sterkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 301,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ****  położonej przy  ,Jadowniki ,  32-800 Brzesko 001 , dla której  SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , BRZESKO,  32-800 BRZESKO prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 4168 - pow. 0,11 ha cz. budowlana 693 m2. Na podstawie zaświadczenia Urzędu Miejskiego w Brzesku z 21.02.2022 r. IK.6727.77.2022.AK działka ew. nr 4168 położona w obrębie ewidencyjnym Jadowniki objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Brzesko- Granice” zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/215/216 Rady Miejskiej w Brzesku z 30.11.2016 r. ze zmianami. Zgodnie z jego zapisami przedmiotowa działka znajduje się w następujących terenach: - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( ok. 63 % powierzchni działki), - tereny zieleni nieurządzonej ( ok. 25 % pow. działki), - tereny wód powierzchniowych śródlądowych ( ok. 6 % pow. działki), - tereny dróg publicznych dojazdowych – klasy D ( ok. 5 % pow. działki), W dniu 31.05.1994 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Brzeska BUA.IV.7351/66/94 udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na dz. ew. nr 4168 w Jadownikach. Dane techniczne budynku mieszkalnego: Pow. zabudowy 100,70 m2, pow. użytkowa 85,80 m2, kubatura 643 m2, pow. całk. 219,60 m2. W dniu 15.01.2004 r. zostało wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego potwierdzenie przyjęcia do użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę BUA.7351/66/94 z 31.05.1994 r. Parametry budynku pz 100,70 m2, pu 134,50 m2, kubatura 643 m3. Zgodnie z projektem zamiennym pow. zabudowy wynosi 8,91 m x 8,5 m = 75,74 m2. Działka o numerze ewidencyjnym 4168 posiada powierzchnię 1100 m2. Kształt działki wydłużony prostokąt. Działka przylega od strony wschodniej do drogi publicznej asfaltowej ul. Brzeska. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Teren z obniżeniem terenu i uskokiem. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym podpiwniczonym w trakcie prac wykończeniowych. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowany z pustaków hasiowych i pianowych w latach 1998-2003 i oddany do użytkowania w 2003 r. Budynek nie ocieplony i nie otynkowany kryty dachem w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. Skład pomieszczeń i obmiar z natury: Parter - pokój 15,69 m2, hol 17,59 m2, łazienka 4,83 m2, kuchnia 8,25 m2, pokój 12,90 m2, wiatrołap z klatką schodową 6,98 m2. Piwnica – schody 0,88 m2, pom. gospodarcze 15,99 m2, 12,89 m2, 14,63 m2, 6,31 m2, 12,99 m2. Z uwagi na zakres prac powierzchnia na poddaszu jako gospodarcza – brak okien, brak instalacji wewnętrznych, brak izolacji termicznej dachu, brak cz. ścianek działowych. Powierzchnia użytkowa wynosi: 66,24 m2 pomieszczenia w piwnicy jako powierzchnia dodatkowa. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne – instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, CO własne do wykończenia, wentylacja grawitacyjna. Stolarka okienna PCV na parterze w piwnicy stolarka drewniana. Brak skrzydeł drzwiowych. Posadzki betonowe bez wylewek i okładzin, tynki wewnętrzne cem-wapienne bez malatur i okładzin ścian. Brak schodów na poddasze, do piwnicy schody żelbetowe. Zakres prac do wykonania na parterze: - ocieplenie ścian zewnętrznych i otynkowanie, - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu działki, - wylewki i okładziny posadzek, - zakończenie instalacji CO, - montaż skrzydeł drzwiowych, - malatury ścian wewnętrznych oraz okładziny ścian Działka zabudowana i nie ogrodzona . Pozostała część nie zagospodarowana, porośnięta trawą od strony ulicy dojazdowej oraz drzewami od strony zachodniej o wartości opałowej równej kosztom pozyskania.

Suma oszacowania wynosi 197 313,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 984,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 731,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 20, Brzesko, 32-800  Brzesko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maksymilian Sterkowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Spytkowice, Spytkowice (małopolskie). Działki numer: 3421/1, 7122

Spytkowice, 34-745, Spytkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 21 975 zł
Cena oszacowania: 29 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Tarnów, Nowy Świat 10/6 (małopolskie)

Nowy Świat 10/6, 33-106, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 140 151 zł
Cena oszacowania: 186 869 zł

Grunt w miejscowości Bobrek, Akacjowa (małopolskie). Działki numer: 424, 426, 425/3, 425/7, 425/8

Akacjowa, 32-661, Bobrek, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 6 322 zł
Cena oszacowania: 12 645 zł