Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jabłonowo Pomorskie, Urzędowa 7 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 588/4, 588/3, 588/1

Urzędowa 7, 87-330, Jabłonowo Pom., (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-20
Sygnatura:  Km 2724/19
Obszar działki: 0,1154 ha
Cena wywołania: 252 750 zł
Cena oszacowania: 337 000 zł
Wadium: 33 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica,  87-300 Brodnica

tel. 564954961 / fax. 564982362

Sygnatura: Km 2724/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** ***** położonej przy ul. Urzędowa 7 i 7a, 87-330 Jabłonowo Pom., dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, która stanowi trzy działki -588/1 o obszarze 0,0112 ha stanowiąca drogę -588/3 o obszarze 0,0373 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym, podpiwniczonym wybudowanym w 1992r. o pow. zabudowy 79m2, użytkowej 56m2 -588/4 o obszarze 0,0669 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, piętrowym, podpiwniczonym wybudowanym w 1983r. o pow. zabudowy 83 m2 uzytkowej 112 m2. Na działce posadowiony jest również murowany budynek gospodarczy wybudowany dwuetapowo w 1983r. Z budową w 2006r. o pow. zabudowy 152m2, użytkowej 135m2. Dostęp do drugi publicznej bezpośredni. Powyższa nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością na rzecz córki.

Suma oszacowania wynosi 337 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 700,00 zł. najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BS Brodnica: 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Art. 1002 kpc: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Komornik Sądowy

Jarosław Gardocki

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Toruń, Popiela 8/8 (kujawsko-pomorskie)

Popiela 8/8, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 173 250 zł
Cena oszacowania: 231 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Grudziądz, Dąbrówki 2/59 (kujawsko-pomorskie)

Dąbrówki 2/59, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 81 000 zł
Cena oszacowania: 108 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Nakło, Bydgoska 41/12 (kujawsko-pomorskie)

Bydgoska 41/12, 89-100, Nakło, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 36 600 zł
Cena oszacowania: 48 800 zł