Dodano dnia: 2022-04-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jabłonowo, Jabłonowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 375

Jabłonowo, 78-650, Jabłonowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-06
Sygnatura:  GKm 84/20
Obszar działki: 0,0620 ha
Cena wywołania: 17 775 zł
Cena oszacowania: 23 700 zł
Wadium: 2 370 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza, Kościelna 2, Wałcz,  78-600 Wałcz

tel. 672509256 / fax. 672509256

Sygnatura: GKm 84/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2022 o godz. 11:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu, ul. Sądowa 2, 78-600 Wałcz, pokój 203,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *** *** położonej przy Jabłonkowo ,Jabłonkowo,  78-650 Mirosławiec, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 2, WAŁCZ, 78-600 Wałcz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 23 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Sądowa  2, Wałcz, 78-600 Wałcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
17.05.2022 11:00 - 11:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Wołodkowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rzeczki, Rzeczki 6 (zachodniopomorskie). Działka numer: 12

Rzeczki 6, 73-200, Rzeczki, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 58 700 zł
Cena oszacowania: 78 267 zł

Grunt w miejscowości Gogolice, Gogolice (zachodniopomorskie). Działka numer: 46/3

Gogolice, 74-510, Gogolice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 68 664 zł
Cena oszacowania: 91 552 zł

Grunt w miejscowości Lulewiczki, Lulewiczki (zachodniopomorskie). Działki numer: 137/1, 138/15, 138/16, 138/17, 138/19, 138/20, 138/39

Lulewiczki, 78-200, Lulewiczki, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 384 000 zł
Cena oszacowania: 512 000 zł