Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Inowrocław, ul. Rybnicka 19 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 340

ul. Rybnicka 19, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura:  Km 1474/20
Obszar działki: 0,0192 ha
Cena wywołania: 46 125 zł
Cena oszacowania: 61 500 zł
Wadium: 6 150 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

Kancelaria Komornicza, Solankowa 20, Inowrocław,  88-100 Inowrocław

tel. 523571911 / fax. 

Sygnatura: Km 1474/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********* ********** położonej przy ul. Rybnicka 19, 88-100 Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 61 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100  Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Samuel

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Inowrocław, Szarych Szeregów 23/26 (kujawsko-pomorskie)

Szarych Szeregów 23/26, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł

Dom w miejscowości Inowrocław, Marulewska 43 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 212/5

Marulewska 43, 88-104, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 180 375 zł
Cena oszacowania: 240 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Inowrocław, Solankowa 64 (kujawsko-pomorskie)

Solankowa 64, 86-110, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 1 624 950 zł
Cena oszacowania: 2 166 600 zł