Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Inowrocław, Kwiatkowskiego 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 48

Kwiatkowskiego 4, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-18
Sygnatura:  Km 1806/13
Obszar działki: 0,0412 ha
Cena wywołania: 153 222 zł
Cena oszacowania: 284 000 zł
Wadium: 28 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Magdalena Anna Dudzic

Kancelaria Komornicza, Staszica 67,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 052 3550022 / fax. 052 3550022

Sygnatura: Km 1806/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 KW BY1I/xxxxxxxx/8  i  KW BY1I/xxxxxxxx/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-07-2022r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 110, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału w nieruchomości
położonej: 88-100 Inowrocław, Kwiatkowskiego 4,
dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzi 2 księgi wieczyste o numerach KW BY1I/xxxxxxxx/8 i KW BY1I/xxxxxxxx/0 stanowiących całość gospodarczą zabudowanych łącznie domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 84,27m2 (5 pokoi, 2 łazienki z WC, kuchnia).
Suma oszacowania wynosi 284.000zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   213.000zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.400zł.
Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu
25 10201505 0000 0702 0070 1243 (tytułem "Wadium KW4428/8 i KW 10515/0") albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976§1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 7-07-2022r. można oglądać nieruchomość od godz. 9:30 do godz.10:00.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Komornik Sądowy

Magdalena Anna Dudzic

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Inowrocław, Szarych Szeregów 23/26 (kujawsko-pomorskie)

Szarych Szeregów 23/26, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Inowrocław, Władysława Łokietka 6/74 (kujawsko-pomorskie)

Władysława Łokietka 6/74, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 63 750 zł
Cena oszacowania: 85 000 zł

Dom w miejscowości Inowrocław, Marulewska 43 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 212/5

Marulewska 43, 88-104, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 180 375 zł
Cena oszacowania: 240 500 zł