Dodano dnia: 2023-08-14

Dom w miejscowości Ilkowice, Św. Floriana 19 (małopolskie). Działka numer: 979

Św. Floriana 19, 33-131, Ilkowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-28
Sygnatura: KM 417/22
Obszar działki: 0,0784 ha
Cena wywołania: 205 064 zł
Cena oszacowania: 307 597 zł
Wadium: 30 760 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Tarnowskiej

Dawid Juwa

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 4a,  Dąbrowa Tarnowska,   33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 657 80 62 / fax. 

Sygnatura: KM 417/22OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Kancelaria Komornicza nr I w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jagiellońskiej 4A Dawid Juwa na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 417/22 w dniu 28-09-2023 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, sala 124, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************** położonej przy  ul. Św. Floriana 19, 33-131 Ilkowice, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  J. Bojki 2/33-200, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 307 597,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 205 064,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 759,70 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Jakuba Bojki  2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
21.09.2023 11:00 - 11:00


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP Paribas Bank S.A. 92 1600 1462 1834 0398 3000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Dawid Juwa

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Ilkowice, Polna 20 (małopolskie). Działki numer: 931, 487

Polna 20, 33-131, Ilkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-29