Dodano dnia: 2022-06-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ignacew, Bolesławów (wielkopolskie). Działki numer: 66/8, 66/6

Bolesławów, 62-513, Ignacew, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Sygnatura:  km 890/20
Obszar działki: 0,3971
Cena wywołania: 181 950 zł
Cena oszacowania: 242 600 zł
Wadium: 24 260 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Maciej Woźniak

Kancelaria Komornicza, PCK 25,  Konin,   62-500 Konin

tel. 632428837 / fax. 632428837

Sygnatura: km 890/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koninie Maciej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-07-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **************  położonej przy  Bolesławów 4C,Ignacew,  62-513 Krzymów , dla której  Sąd Rejonowy w Koninie  (adres: ul. Chopina 28, Konin,  62-510 Konin prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w miejscowości Ignacew przy ulicy Bolesławów 4C, gmina Krzymów, powiat koniński na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 66/8 oraz 66/6 o łącznej powierzchni 0,3971 ha z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczą-wiata o łącznej powierzchni użytkowej 97,60 m2 (w tym część mieszkalna o powierzchni użytkowej 45,60 m2 oraz wiata o powierzchni użytkowej 52,00 m2). Budynek oryginalnie zaprojektowany jako budynek garażowy, lecz przebudowany i zaadaptowany na budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo na przedmiotowej nieruchomości jest rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - stan robót obejmuje wykonane fundamenty - brak kontynuacji robót; na dzień wyceny pozwolenie na budowę wygasło. Nieruchomość częściowo zagospodarowana, urządzona zieleń oraz drzewa i krzewy ozdobne, częściowo ogrodzona, uzbrojona w przyłącze wodociągowe z sieci gminnej, brak bezpośredniego przyłącza elektroenergetycznego z istniejącej sieci - budynek posiada przyłącze elektryczne budowlane z nieruchomości przyległej bez własnego podłączenia do istniejącej sieci; brak własnego licznika oraz podpisanej umowy z dostawcą energii. Odprowadzenie ścieków do do przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacja C.O. z kotła własnego na ekogroszek.

Suma oszacowania wynosi 242 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 92 1500 1461 1214 6003 3356 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Woźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Poznań, Gerberowa 60 (wielkopolskie). Działka numer: 157/1

Gerberowa 60, 60-175, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł

Dom w miejscowości Zaniemyśl, Edwarda Raczyńskiego 48 (wielkopolskie). Działka numer: 484/8

Edwarda Raczyńskiego 48, 63-020, Zaniemyśl, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 333 000 zł
Cena oszacowania: 444 000 zł

Grunt w miejscowości Chrzypsko Małe, Chrzypsko Małe (wielkopolskie). Działki numer: 54/3, 54/2, 53/2

Chrzypsko Małe, 64-412, Chrzypsko Małe, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 10 200 zł
Cena oszacowania: 13 600 zł