Dodano dnia: 2022-04-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Idźki Średnie, Idźki Średnie 9 (podlaskie). Działka numer: 41/4

Idźki Średnie 9, 18-218, Idźki Średnie, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-24
Obszar działki: 0,3110 ha
Cena wywołania: 202 500 zł
Cena oszacowania: 270 000 zł
Wadium: 27 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2022r. o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę pod adresem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie w sali nr  C , odbędzie się pierwsza licytacja: 
Nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Idźki Średnie, w gminie Sokoły , w powiecie wysokomazowieckim, woj. podlaskie. W skład nieruchomości wchodzi działka z obrębu 0010 Idźki Średnie nr ew 41/4 o powierzchni 3 110m2, użytki to: grunty rolne zabudowane, grunty orne i łąki trwałe klasy IVb i V. Działka o nr ew 41/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, w technologii murowanej. Powierzchnia użytkowa 72,34m2 - pozostała powierzchnia nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Budynek postawiony w roku 1993 (na podstawie Rep. A 1857/2007). Nieruchomość  jest niezamieszkała.

 Nieruchomość jest uregulowana w KW: LM1W/xxxxxxxx/0 prowadzonej przez SR w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość należy do dłużników: 1/2 części **** ***, 1/2 części **** *****

Suma oszacowania całości wynosi 270 000zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 500zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 27 000zł
 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 
-najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

                                                                                                                             
                                                                                                   Komornik Sądowy  
                                                                                                        Agnieszka Emilia  Iwanowicz

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rutki Nowe, Rutki Nowe 3 (podlaskie)

Rutki Nowe 3, 16-300, Rutki Nowe, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 109 096 zł
Cena oszacowania: 145 462 zł

Grunt w miejscowości Klejniki, Klejniki (podlaskie). Działki numer: 11, 57, 148, 365/1, 418, 625/1, 936, 322

Klejniki, 17-207, Klejniki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 126 875 zł
Cena oszacowania: 169 167 zł

Nieruchomość w miejscowości Ogóły, Ogóły 2 (podlaskie)

Ogóły 2, 16-020, Ogóły, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 282 838 zł
Cena oszacowania: 424 258 zł