Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Huta-Złomy, 17 (podkarpackie). Działki numer: 80, 164

17, 37-610, Huta-Złomy, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura: KM 711/20
Obszar działki: 1,4341 ha
Cena wywołania: 21 000 zł
Cena oszacowania: 28 000 zł
Wadium: 2 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie

Marcin Saramaga

Kancelaria Komornicza, Unii Lubelskiej 6, Lubaczów, 37-600 Lubaczów

tel. 16 6322023 / fax. 16 6322023

Sygnatura: KM 711/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin Saramaga na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie z siedzibą przy Mickiewicza 24/-, 37-600 Lubaczów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Huta Złomy, 37-610 Narol, dla której SĄD REJONOWY LUBACZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1L/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Wydzielona część nieruchomości objętej księgą wieczystą KW PR1L/xxxxxxxx/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności: - niezabudowanej działki nr 80 o powierzchni 1,1986 ha (Lzr-ŁI 0,0191 ha, Lzr-RV 0,0673 ha, ŁIV 0,0789 ha, RV 0,0856 ha, RIVb 0,2315 ha, LsIV 0,2600 ha, RIVa 0,4562) położonej w terenach upraw rolnych, zlokalizowanych w miejscowości Huta Złomy, gmina Narol – obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

Suma oszacowania wynosi  28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie mozna uiścic także na konto komornika : PKO S.A. O/Lubaczów 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Saramaga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Łuczyce, Łuczyce (podkarpackie)

Łuczyce, 37-705, Łuczyce, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 19 050 zł
Cena oszacowania: 25 400 zł

Grunt w miejscowości Złotniki, Złotniki (podkarpackie). Działki numer: 1023, 1000/2

Złotniki, 39-302, Złotniki, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 59 962 zł
Cena oszacowania: 79 950 zł

Nieruchomość w miejscowości Sielnica, Sielnica (podkarpackie)

Sielnica, 37-750, Sielnica, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 74 290 zł
Cena oszacowania: 111 435 zł