Dodano dnia: 2022-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Huta Dzierążyńska, Huta Dzierążyńska (lubelskie). Działki numer: 1, 109, 529, 567

Huta Dzierążyńska, 22-610, Huta Dzierążyńska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura:  km 851/16
Obszar działki: 1,8500 ha
Cena wywołania: 21 182 zł
Cena oszacowania: 252 771 zł
Wadium: 25 277 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

Michał Kasprowicz

Kancelaria Komornicza, Lwowska 53a, Tomaszów Lubelski,  22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 22 25 / fax. 84 664 22 25

Sygnatura: km 851/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest . położonej przy  ,Huta Dzierążyńska,  22-610 Krynice, dla której SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM (adres: ul. LWOWSKA 55, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr 1 ark.1 o powierzchni 1,1100ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarskimi oraz innymi elementami zagospodarowania terenu, część działki uprawiana jest rolniczo jako pole orne o znacznej konfiguracji terenu utrudniającej uprawę mechaniczną.

Suma oszacowania wynosi 252 771,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 514,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 277,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lwowska55, Tomaszów Lubelski, 22-600  Tomaszów Lubelski.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest . położonej przy  ,HUTA DZIERĄŻYŃSKA,  22-610 KRYNICE, dla której SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM  (adres: ul. LWOWSKA 55, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 109 ark.1 o powierzchni 0,2900ha położona w miejscowości Huta Dzierążyńska 1 - północna część działki stanowi tereny budowlane na których znajdują się dwie wiaty, część działki uprawiana rolniczo jako pole orne

Suma oszacowania wynosi 31 773,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 182,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 177,30 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lwowska55, Tomaszów Lubelski, 22-600  Tomaszów Lubelski.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest . położonej przy  ,HUTA DZIERĄŻYŃSKA,  22-610 KRYNICE, dla której SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM (adres: ul. LWOWSKA 55, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 529 ark.1 o powierzchni 0,1800ha - las mieszany

Suma oszacowania wynosi 13 184,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 789,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 318,40 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lwowska55, Tomaszów Lubelski, 22-600  Tomaszów Lubelski.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest . położonej przy  ,HUTA DZIERĄŻYŃSKA,  22-610 KRYNICE, dla której SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM (adres: ul. LWOWSKA 55, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 567 ark.1 o powierzchni 0,2700ha - las mieszany

Suma oszacowania wynosi 19 777,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 184,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 977,70 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lwowska55, Tomaszów Lubelski, 22-600  Tomaszów Lubelski.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90 1020 5385 0000 9402 0004 2127.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Kasprowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kopina, Kopina (lubelskie). Działki numer: 669, 668, 672, 371/1

Kopina, 21-070, Kopina, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 13 999 zł
Cena oszacowania: 24 717 zł

Grunt w miejscowości Stójło, Stójło (lubelskie). Działka numer: 19/1

Stójło, 22-304, Stójło, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 18 239 zł
Cena oszacowania: 24 319 zł

Dom w miejscowości Lublin, Brzoskwiniowa 25 (lubelskie). Działka numer: 69

Brzoskwiniowa 25, 20-142, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 117 250 zł
Cena oszacowania: 175 875 zł