Dodano dnia: 2022-04-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Henryków-Urocze, Imbirowa 5 (mazowieckie). Działka numer: 129/12

Imbirowa 5, 05-500, Henryków-Urocze, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura:  Km 239/19
Obszar działki: 3000 m2
Cena wywołania: 484 575 zł
Cena oszacowania: 646 100 zł
Wadium: 64 610 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tadeusz Radecki

Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 25 A, Piaseczno,  05-500 Piaseczno

tel. 22 7502073 / fax. 22 726 74 95

Sygnatura: Km 239/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 34,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *********** położonej przy ul. Imbirowa 5,Henryków-Urocze,  05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, dz. ew. nr 129/12 o powierzchni 3000mkw, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 1-5 kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 328mkw

Suma oszacowania wynosi 646 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 484 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 79 1020 1026 0000 1602 0164 7536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500  Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Radecki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Krasnobrodzka 4/163 (mazowieckie)

Krasnobrodzka 4/163, 03-214, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 161 250 zł
Cena oszacowania: 215 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Ostródzka 161J (mazowieckie). Działka numer: 71/17

Ostródzka 161J, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 874 466 zł
Cena oszacowania: 1 311 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Białostocka 24/68 (mazowieckie)

Białostocka 24/68, 03-741, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 428 250 zł
Cena oszacowania: 571 000 zł