Dodano dnia: 2022-01-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Harcerska, Harcerska 104a (mazowieckie). Działki numer: 2372/14, 2402/3, 2402/4

ul. Harcerska, 09-408, Harcerska, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura: Km 1684/19
Obszar działki: 4,4497 ha
Cena wywołania: 3 010 267 zł
Cena oszacowania: 4 515 400 zł
Wadium: 451 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8, PŁOCK, 09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: Km 1684/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste działki ozn. 2372/14; 2402/4 położonej: 09-400 Płock, ul. Harcerska 106 dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/xxxxxxxx/7, użytkownik wieczysty i włąsciciel budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: Helena Karczewska w 1/2 części udziału oraz Stefan Karczewski w 1/2 cześci udziału. Prawo użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku, przy ul. Harcerskiej 106, obręb 0001 Podolszyce-Borowiczki, dzielnica Borowiczki pow. płocki, woj. mazowieckie, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr ew. 2372/14 i 2402/4 o łącznej pow. 44  401 m2. Nieruchomość stanowi zespół urbanistyczno-architektoniczny dworkowo-parkowy z początku XX wieku, wpisany do rejestru zabytków dawnego woj. Płockiego. Działka nr ew. 2372/14 zabudowana jest budynkiem dworku w stylu eklektycznym z roku 1906, w części wschodniej dwukondygnacyjnym w części zachodniej jednokondygnacyjnym z poddaszem, częściowo podpiwniczonym o pow. zabudowy 349,40 m2, o pow. użytkowej 524,10 m2. Nieruchomość wyposażona w infrastrukturę techniczną w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji gminnej, dostęp do sieci telefonicznej i sieci gazowej. Działki łącznie ogrodzone z trzech stron, od strony południowej przylegają do rzeki „Słupianki”. Na terenie parku zespołu pałacowego znajduje się starodrzew ze zróżnicowanym drzewostanem w wieku 90-110 lat i z lat 60/70-tych XX wieku oraz pojedyncze okazy starsze niż 120 lat - uznane za pomniki przyrody w postaci: 2 dębów szypułkowych o obwodzie pnia 355 cm i 205 cm oraz wiązy o obwodzie pnia 230- 256 cm. Wokół budynku znajduje się park założony w początku XX wieku z kilkoma okazami starszego drzewostanu, część drzew pochodzi z nasadzeń wykonanych w latach 60-tych i 70-tych XX wieku.

Suma oszacowania wynosi 4 515 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 010 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 451 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Czyż

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Topór, Topór (mazowieckie). Działki numer: 1901, 1786

Topór, 05-320, Topór, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 2 489 zł
Cena oszacowania: 3 318 zł

Dom w miejscowości Kłonów, Kłonów (mazowieckie). Działka numer: 128

Kłonów, 26-634, Kłonów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 203 333 zł
Cena oszacowania: 305 000 zł

Grunt w miejscowości Magnuszew, Magnuszew (mazowieckie). Działki numer: 558/36, 558/38, 558/39, 1446

Magnuszew, 26-910, Magnuszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 237 471 zł
Cena oszacowania: 316 628 zł