Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Hajnówka, ul. Polna 10 (podlaskie). Działka numer: 105/2

ul. Polna 10, 17-200, Hajnówka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura:  Kmp 18/10
Obszar działki: 0,0996 ha
Cena wywołania: 3 689 zł
Cena oszacowania: 4 918 zł
Wadium: 493 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Łukasz Ignatowicz

Kancelaria Komornicza, ul. Mikołaja Kopernika 5, Bielsk Podlaski,  17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857305155 / fax. 857305155

Sygnatura: Kmp 18/10
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój III,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******** ******* **** położonej przy Polna 10, 17-200 Hajnówka, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul. ul. Warszawska 87, Hajnówka, 17-200 Hajnówka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
udział 1/16 w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 105/2 o pow. 0,0996 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

Suma oszacowania wynosi 4 918,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 688,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 491,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 1240 5253 1111 0010 5382 8298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3-go Maja 7, Bielsk Podlaski, 17-100  Bielsk Podlaski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Ignatowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zambrów, Grunwaldzka 11/42 (podlaskie)

Grunwaldzka 11/42, 18-300, Zambrów, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 184 593 zł
Cena oszacowania: 246 124 zł

Grunt w miejscowości Czerwonka, Czerwonka (podlaskie). Działka numer: 128/14

Czerwonka, 16-411, Czerwonka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 78 133 zł
Cena oszacowania: 117 200 zł

Dom w miejscowości Kumelsk, Kumelsk (podlaskie). Działki numer: 296, 314, 192, 295, 317, 479

Kumelsk, 18-500, Kumelsk, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 269 133 zł
Cena oszacowania: 403 699 zł